Merksem – Het Merksems districtsbestuur heeft op de voorbije districtsraad het CD&V-voorstel om een tijdelijk alternatief te voorzien voor het wegvallen van bus 650 in de Nieuwdreef weggestemd. Dat alternatief zou ervoor zorgen dat talrijke senioren hun broodnodige mobiliteit zouden herwinnen, door hen te verbinden met het centrum, Antwerpen, het ziekenhuis, de begraafplaats en de dienstencentra.

"Niet bevoegd" en "Te duur"
De aangehaalde argumenten van de N-VA-Sp.a-Groen-coalitie zijn bizar. Zo zou het district 'niet bevoegd' zijn. Nochtans bestaat de stap-op-stap-af-bus in Berchem, waar er succesvol wordt samengewerkt met het zorgbedrijf. Als u ons niet op ons woord gelooft, kijk dan maar eens naar dit filmpje: https://www.facebook.com/edwin.decleyn/posts/10155513640786452 . Ook in andere gemeenten worden er meer en meer initiatieven genomen om het wegvallen van bepaalde lijnen op te vangen. Zoals u weet, onderzoekt De Lijn op dit moment de reële mobiliteitsbehoefte in de Nieuwdreef. Het is maar de vraag op welke manier dit gebeurt. Uit talrijke gesprekken en initiatieven, ondermeer vanuit de Seniorenraad, zijn wij alvast overtuigd van de noodzaak. Een ander argument was de kostprijs van het initiatief. Het spreekt voor zich dat dit niet gratis is. Maar mobiliteit is een basisbehoefte en daar moet de overheid in voorzien. Voor CD&V is dit dus een bewuste keuze. Het gaat bovendien om een tijdelijke oplossing. Wij blijven ijveren om bus 650 opnieuw door de Nieuwdreef te laten rijden.

De stap-op-stap-af-bus, initiatief CD&V Merksem in afwachting van bus 650

Geschiedenis
De kroniek van buslijn 650 in Merksem is indrukwekkend, maar helaas tragisch. Iedere Merksemnaar herinnert zich nog de intrede van ‘de 65’, waardoor bezoekers van dienstencentrum De Brem, de begraafplaats en ziekenhuis Jan Palfijn in de kou bleven staan. Vorig jaar werd in het voorjaar de bediening van de haltes in de Nieuwdreef geschrapt, zonder enige inspraak. Bewoners waren terecht verontwaardigd en de Seniorenraad startte zelfs een uiterst succesvolle petitie (3.000 handtekeningen!) op. CD&V Merksem heeft deze mensen altijd gesteund. In de districtsraad werd er na een interpellatie van raadslid De Meyer unaniem een motie goedgekeurd om te blijven strijden voor het behoud van een busbediening in De Nieuwdreef. En Jong CD&V voerde ludiek actie door één van de bushokjes om te toveren tot een Kerststal. “Merksem verdient kwaliteitsvol openbaar vervoer. Dat betekent dus ook dat het nabij is, zeker voor zij die iets minder jong maar daarom niet minder actief zijn. Heel wat senioren maar ook jongeren deden beroep op deze opstapplaatsen. Uit gesprekken bleek zelfs dat vele buurtbewoners hier zelfs speciaal kwamen wonen met het oog op deze verbinding.”, vertelt Sonja De Meyer.

Een evaluatie die er geen is...
De lijdensweg bereikte echter haar hoogtepunt in januari van dit jaar (17/01/2018), toen men startte met het weghalen van de bushokjes. “Nochtans was de schrapping van de buslijn doorheen de Nieuwdreef niet definitief omdat er nog een evaluatie van de reële mobiliteitsbehoefte kwam. De situatie is nog hallucinanter omdat noch het districtsbestuur noch het stadsbestuur op de hoogte was van deze verwijdering. Dat is toch te gek voor woorden?”, vraagt De Meyer zich af. CD&V Merksem vernam dat er ondertussen een evaluatie plaats vond. Daarin werd het gebruik van de bussen van november tot en met februari gevolgd. Conclusie: de link met Luchtbal is nog niet volledig ingeburgerd. Er komt nu bijkomend onderzoek tijdens de zomermaanden, met feedback in … september. “Opnieuw vertraging dus. En wie is de dupe? De Merksemnaar natuurlijk. De vraag is ook niet of de link naar Luchtbal is ingeburgerd. Daar kunnen we zelf ook wel op antwoorden. De vraag is hoe groot de behoefte is van mensen in de buurt van de Nieuwdreef om op cruciale plekken in Merksem te geraken. Door haar nieuwe route staan heel wat mensen in de kou. Dat willen we in kaart gebracht zien. Wie gaat praten met de mensen uit de buurt, weet dat het om een serieus aantal gaat.”, verklaart De Meyer. Het is bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat het Merksems districtsbestuur alweer niet op de hoogte was. “Nochtans krijgen wij in de districtsraad en in de pers geregeld te horen hoe goed de connecties van het bestuur met De Lijn wel niet zijn. Blijkbaar geldt dat niet voor dit dossier. Misschien omdat de uitkomst negatief is?”, klinkt het bij de Merksemse christendemocraten. Ze vragen zich af waarom Merksem haar volle gewicht niet heeft gebruikt in dit dossier. “Men zit gewoon stil. Eerst bij de verwijdering van de hokjes en nu wordt men opnieuw met een kluitje het riet in gestuurd.”.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.